Fie că vorbim despre tranzacţii izolate sau despre proiecte importante de restructurare a afacerii, verificarea implicaţiilor fiscale trebuie să reprezinte o etapă obligatorie în cadrul procesului decizional. Omiterea acestui aspect poate genera pe termen lung efecte negative asupra afacerii, greu de corectat ulterior. Mai mult decât atât, consultarea unui partener extern, obiectiv şi cu o expertiză bogată în situaţii similare, poate genera un avantaj real pentru succesul viitoarei tranzacţii sau al viitorului proiect implementat de către societate.

Impactul fiscal poate sta la baza succesului sau eşecului proiectelor dumneavoastră. Analiza implicaţiilor, în faza preliminară, este o necesitate.

Noi putem contribui la succesul proiectelor dumneavoastră.
Contactaţi-ne

Prin serviciile de consultanţă oferite de noi, putem veni în sprijinul dumneavoastră cu: analize privind implicaţiile fiscale legate de anumite tranzacţii ale societăţii, analize de contract din perspectiva legislaţiei fiscale, analize pe proceduri şi procese interne, analiza proiectelor de restructurare şi a altor operaţiuni similare. Ca rezultat al analizelor noastre vom identifica posibilităţile de optimizare fiscală şi vă vom indica sursele de risc fiscal ale operaţiunilor analizate. Analizele noastre pot acoperi o arie largă de aspecte fiscale, între care amintim: impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată (TVA), Impozitul pe veniturile obţinute din România de beneficiari nerezidenţi (WHT), regulile privind preţurile de transfer, impozitul pe salarii şi pe alte venituri obţinute de rezidenţi, taxe locale şi alte arii fiscale.

Impactul fiscal vă influențează semnificativ afacerea

Noi vă ajutăm să controlați acest factor
Contactaţi-ne